Den antika staden Palmyra ​den vackraste staden i världsarvet

تدمر السورية أجمل مدن التراث العالمي

بقلم المؤرخ الدكتور محمود السيد-المديرية العامة للآثار والمتاحف والإعلامي محمد عماد الدغلي

Skriven av historikern Dr. Mahmoud Al-Sayed – generaldirektoratet för antikviteter och syriska museer och journalisten Muhammad Imad al-Daghli

Palmyra byggdes på en oasligger ungefär halvvägs mellan Medelhavet (väster) och Eufratfloden (öster), i Syrien cirka 215 kilometer nordöst om huvudstaden Damaskus, nära en hetvatten-källa kallad “Afqa”. Och det hjälpte till att ansluta den romerska världen med Mesopotamien och öst. Palmyra fick smeknamnet “öknens brud”, och på grund av sin skönhet var Palmyra dubbat som Ökenpärlan. Efterhand har Palmyra med tiden blivit en av de mest välmående städerna i Mellanöstern.  handeln var både hjärtat och cirkulationssystemet i den antika staden. Brukade vara den viktigaste kulturella och kommersiella centrum i den antika världen. Palmyra var ett viktigt landmärke på Silkväggen.Och Palmyra använde skickligt sin fördelaktiga position för ekonomiska och politiska ändamål, som en självstyrande oberoende stat. Men naturligtvis fångades den då och då och föll under regeringen av olika erövrare, bland vilka var assyrern, babylonierna, makedonierna, perserna, araber.

 Ancient Palmyra var en mångfacetterad stad, flerspråkig och, multikonfessionell. I den meningen var stadens befolkning ett exempel på religiös tolerans och mänsklig. Och Zenobia var den mest berömda och mäktiga härskaren över kungariket Palmyra. Och hennes namn är förknippat med Palmyras höga härlighet, och utvidgningen av statens gränser.

Palmyra är en UNESCOs världsarvslista, delvis för att vara inflytelserik i neoklassiska mönster , inklusive klassiska väckelshusstilar, som finns i Europa och Amerika på 1700- och 1800-talet.

Palmyras historia är gammal och man har hittat fragment och spår av människor som är cirka 75 000 år gamla. Det första omnämnandet av Palmyra går tillbaka till 1800-talet f.Kr.  (i cappadocianska tabletter och dokument från Marie). I slutet av det andra årtusendet f.Kr. e. Palmyra förstördes av assyrerna på 10-talet. BC. Därefter förstördes staden av kungen i Novovavilon Kingdom of Nebuchadnezzar II (ca 634-562 f.Kr.) under kampanjen på Jerusalem. Enligt de senaste arkeologerna grundades Palmyra av kungen av Hurrites of Tukrish som styrde i norra Mesopotamien.   Grekerna gav bebyggelsen namnet Palmyra (Palmyra “City Palm” är ett grekiskt och latinskt namn). och de första pålitliga uppgifterna om den härrör från romarna.

Romarna under kriget  ( 41 år) försökte ta besittning av Palmyra, men till ingen nytta.

Även om det var autonomt under mycket av sin historia kom Palmyra under romersk kontroll vid kejsaren Tiberius (regerade 14–37 e.Kr. ).Under Trajan förstördes den helt av romerska trupper, men Adrianoch  Efter att ha besökt staden ( ca 129) förklarade kejsaren Hadrian det som en civitas libera (“fri stad”), och det beviljades senare av kejsaren Caracalla titeln colonia , med skattebefrielse.

Staden så blomstrade, och 2: a och 3: e-talen ce var den stora ålder av Palmyra och dess omfattande tradingverksamhet, trots hinder som avbryts husvagn handel med öst, och även med tanke på instabiliteten runt den romersk-kontrollerade Medelhavet. När Sāsānians ersatt de Parthians i Persien och södra Mesopotamien (227), vägen till  viken snart stängd för Palmyrene handel. Dessa svårigheter ledde romarna till att sätta upp den personliga regeringen för familjen Septimius Odaenathus i Palmyra. Han utsågs till guvernör för Syrien Phoenice av kejsaren Valerian (regerade 253–260), men det var tydligen hans son, kejsaren Gallienus, som tilldelade Odaenathus titeln corrector totius Orientis (”guvernör för hela öst”). Både Odaenathus och hans äldste son, arvtagaren, mördades emellertid enligt uppgift på kommando av Odaenathus andra fru, Zenobia , som tog kontroll över staden och blev en effektiv ledare. Under hennes styre erövrade arméerna i Palmyra det mesta av Anatolien (Mindre Asien) 270, och staden förklarade sitt oberoende från Rom. Den romerska kejsaren Aurelian återfick emellertid Anatolien 272 och utjämnade Palmyra året därpå.

Under kejsardiocletianen, vid III-IV-århundraden. Konstruktionen återupptas i palmyra. Vilket var emellertid främst en militär defensiv karaktär. På ett stort område på 30.000 kvadratmeter. M Lägret i de romerska trupperna spred namnet på Diocletian Camp. MUnder VI-talet kom Palmyra i besittning av det bysantinska riket, och det var vid denna tid då kejsaren Justinian I uppförde flera tempel i Palmyra.en 634 togs den av Khālid ibn al-Walīd i namnet på den första muslimska kalifen , Abū Bakr . Därefter minskade dess betydelse som handelscentrum gradvis. 1089 inträffade en kraftig jordbävning i Palmyra som nästan jämnade staden med mark.

När den spanska Benjamin på XII-talet nådde Palmyra såg han bara en arabisk by belägen i den enorma innergården i templet av Gud Bel.och 1401 passerade horder den Tamerlane Palmyra.

På en närliggande kulle på 1700-talet uppförde Fahr ad-Din II sitt slott. Ruinerna av Palmyra blev endast känd i XVII-talet. Först kom handlarna och resenärerna här. Den andra upptäckten av Palmyra inträffade i början av XVII-talet, då den italienska resenären Pietro della Valle kom över antika ruiner. 1678, gick hans, en stor engelsk affärsman Halifax, av misstag till platsen för ruinerna av Palmyra på en av de mest otillgängliga platserna. Runt 1692 kom den engelska pastorn Halifax  (namngivare) hit. Han var den första som kopierade tre Palmyra-inskriptioner, men han kunde inte läsa Palmyra-brevet. 1751 genomfördes en expedition till Syrien av de två arkeologerna James Dawkins (1696 – 1766) och Robert Wood (1717 – 1771), för att avslöja ruinerna av de antika monumenten i Palmyra.De första arkeologiska utgrävningarna av platsen för Palmyra genomfördes 1753; ruinerna är därför begravda. Vid detta tillfälle producerade Robert Wood utskrifter som troget skildrade alla monument men också en översikt över den arkeologiska platsen. Dessa vyer tillåter en första strategi i den arkitektoniska identifieringen av de forntida resterna.

1881, på en arkeologisk plats i Palmyra, upptäckte Prince Semyon Semenovich Abamalek-Lazarev en marmorplatta på vilken tulltariffen för Palmyra ristades på 137. Denna upptäckt var därefter viktigast för studiet av det arameiska språket.

“Palmy-talande tulltaxan”: en marmorplatta med inskription på grekiska och Aramai-språk (250 linjer) innehållande tulltaxan. Den sedan spelade en stor roll i studien av det arameiska språket. Med tillstånd från lokala myndigheter tog Lazarev det till Ryssland, och idag ligger det i St Petersburg, i Hermitage. Dechiffrera “Palmy Palmal Tariff” tillåtna forskare att klargöra geografi av förbindelserna för invånare i Palmir, som handlade med perser, fenicier, egyptier och till och med hinduerna.

Utgrävningar Palmyra började på 1920-talet. En enastående rysk historiker av konst och antikvitet, arkeolog Boris Vladimirovich Farmakovsky (1870-1928) deltog i utgrävningarna av Palmyra.

vslöjade en del av ruinerna av en gammal stad med vanlig layout och gator i ramen för Grand Corinthian Colonnade. 1924, forskarna började direkt gräva och omkring 1930 förvärvade Palmyra ungefär den form som fanns åtminstone fram till maj 2015. Platsen upptogs på Unescos världsarvslista 1980. År 2008 tillkännagav arkeologer upptäckten av grunderna i den största kyrkan i Syrien, som mätte 47 med 27 meter. Ett nätverk av kanaler och konstgjorda reservoar upptäcktes, där regnvatten samlades under sällsynta säsongsbaserade åskväder som gav endast 120-150 mm nederbörd per år. Sedan 2012, på grund av pågående militära operationer i Syrien, har flera hundra monument evakuerats från Palmyra, men inte alla är transporterbara, och är sedan 2013 även klassad som hotat världsarv.

Ruinerna sträcker sig från sydost till nordväst i en kontinuerlig rad i cirka 3 km vid foten av flera kullar och består av resterna av strukturer som går tillbaka till olika epoker. I de sena antika ruinerna råder den korintiska ordningen. För närvarande på platsen för Palmyra finns det en by och ruinerna av majestätiska strukturer som tillhör de bästa exemplen på forntida romersk arkitektur och som erkänns av UNESCO som världsarv. Kolonnader och monumentala valv ligger längs huvudgatan i den antika staden. Bland de mest betydelsefulla byggnaderna är templet i Baal (I-talet), templet i Baalshamin (II-talet), agora (III-talet), en teater med ett samhällscentrum och en caravanserai.

De arkitektoniska ensemblerna präglades av en imponerande skala och var dekorerade med en pomp med ett flertal skulpturer. Palmyras gamla monument, som Ba’al Shamin, Agora, Temple of Bel och Valley of Tombs ligger på den sydvästra staden i sydvästra Tadmur. Stadens arkitektoniska stil återspeglar en hejd sammanflyttning av greco-romersk konst med aboriginal persiska influenser. Korsningen av sådana olika civilisationer gjorde en exotisk inverkan på stadens fasad. Kolonnader och monumentala valv ligger längs huvudgatan i den antika staden. Den stora monumentala kolonnade gatan, öppen i centrum med täckta sidokanaler, och dotterkorsgator med liknande design tillsammans med de stora offentliga byggnaderna, bildar en enastående illustration av arkitektur och stadslayout på toppen av Roms expansion och engagemang med öst.  som sträcker sig 1,1 km från Triumfbågen genom hela staden, och en bredd på 11 m, som sträcker sig från öst till väst.  Utgör stadens monumentala axel, som tillsammans med sekundära kolonnaderade tvärgator förbinder de stora offentliga monumenten. Det är uppdelat i tre längsgående ränder. Två smala sidor var avsedda för fotgängare, och den breda mellersta delen var för passering av hästdragna vagnar. Rollen som “separatorerna” på motorvägen utfördes av fyra rader med 17-meters kolumner. Det fanns totalt femtonhundra, det vill säga 375 i varje rad. Centralgatan spelade rollen som huvudhandelsvägen, bakom själva kolumnerna var butiker, lager med varor och bostadshus i Palmyra.Palmyra-arkitekterna, genom att konstruera dubbla grindar, löste ett annat problem: efter att ha byggt dem i en vinkel tycktes de gömma en av stadens huvudgator och visuellt gömde dess kink.

Det mest kända landmärket i Palmyra är Triumfbågen. Huvudbågens höjd är 20 meter. Det var dekorerat med skulpturer av lejonhuvuden med en öppen mun och ristningar av olika stenar. Det var detta enastående arkitektoniska monument som byggdes under andra århundradet e.Kr. under kejsaren Septimius Severus regeringstid. Under bågen av Triumfbågen genomfördes transaktioner. Marknadens roll och samtidigt en plats för möten spelades av handelsplatsen Agora, som hade formen av en rektangel och omgiven av portikoner. Det fanns också en tribune senatens företrädare talade från den.

En annan majestätisk struktur, mycket välbevarad bland ruinerna, är det arkitektoniska komplexet Tetrapilon, som anses vara den vackraste byggnaden i den antika bosättningen. Den består av fyra monumentala fundament, var och en med fyra kolumner, krönade i sin tur med en platt stenplattform. Kolonnens höjd når 17 meter, det finns sexton av dem och de är snidade av sten – alla utom en av rosa marmor. Tetrapylon eller quadrifron – tetra – och quad- betyder “fyra” på grekiska och latinska – hade fyra pyloner eller ansikten inom korsningens fyra hörn. Stenplattformarna i Palmyra var dekorerade med statyer.

fanns det en teater från den antika romerska eran, en karaktäristisk egenskap som är trappstensbänkar. Det angränsade till senatbyggnaden, och båda strukturerna omgavs av portikoner i jonisk stil, dekorerade med statyer av inte bara romerska utan också lokala befälhavare, byråkratiska adel och framstående konstnärer.

Det fanns många tempel i staden, som ägnas åt en amalgam av olika gudar. och dess 1: a och 2: a århundradet tempel och colonnaded gator markera en unik blandning av grekisk-romerska och persiska influenser.Templen går omkring 2000 år tillbaka och innehöll flera massiva, fint dekorerade kolumner. Den huvudsakliga gudomen för arameerna i Palmyra var Bol (förmodligen motsvarande Baal). Bol blev snart känd somBel genom assimilering till den babyloniska guden Bel-Marduk.  Båda gudarna ledde stjärnornas rörelser. Palmyrenerna förknippade Bel med sol- och mångudarna Yarhibol respektive Aglibol.

 Templet i Bela (eller Bela) anses med rätta vara det mest magnifika bland lokala religiösa byggnader. Bel, himmelguden; är den lokala högsta gudomliga, himlens herre, åska och blixt, en analog av en gammal grekisk zeus, ett av de mest intressanta templen i Mellanöstern. Byggandet av denna byggnad har blivit en symbolenhet i öst och väst: templets inre utrymme byggdes i Mellanösterns traditioner, och dess fasader motsvarade de västerländska linjalerna Palmyras arkitektoniska preferenser. Det antas att templet Bel designats av arkitekter från Antiochens stad. Templet stod ut från alla stadsbyggnader, hade en central hall med en yta på 200 m². Vid tiden då templen var i bruk var Palmyra under romersk kontroll. Det uppfördes år 32 f.Kr. e. till ära för himmelguden, identifierad med Jupiter, romarnas högsta gudom. Ruinerna av helgedomen, vid foten av vilken gatan i de stora kolonnaderna vilar, har bevarats väl. Dimensionerna på stora hallen är imponerande.

Det fanns tre ingångar till templet, dekorerade med förgyllda paneler.  har de ersatts av en strandpromenad genom vilken turister går in i helgedomen. Trasig platta krönad med drakens tänder, vilket ger helgedomen ett formidabelt utseende. Det finns en speciell ingång som gjordes för att dömas för att slakta kameler, tjurar och getter, samt ett avlopp för blod – guden Bel krävde offren. Den vänstra nischen ser ut som ett tält, vars båge är dekorerad med bilden av Jupiter, omgiven av sju då kända planeter i solsystemet och tolv stjärntecken. I denna del av templet, som absorberade funktionerna i både forntida och syrisk arkitektur, fanns det skulpturer av Bel och två andra gudar i den så kallade Palmyra-triaden – Yarichbol och Aglibol. Tillsammans med elementen i den grekiska-romerska arkitektoniska stilen i sitt utseende, känns påverkan av östlig traditioner: romerska arkitektoniska former kombineras med orientalisk och storhet. Tyvärr försvann bronshuvudstäderna, en gång kronad med en 20 meter lång höjd: templets ruiner fortfarande i antikvitet utsattes upprepade gånger för plundring. Senare använde araberna templet som en fästning i kampen mot korsfararna, och byggnaden led mycket. Men med en försvundrad kolonnade, saknar skulptur, är templet slående av monumentaliteten och omfattningen av utseendet, perfektion av proportioner.

En annan himmelsk triad bildades kring den feniciska guden Baal Shamen, ”himmelens herre”, mer eller mindre identisk med Hadad. I deras panteon var Baalshamin himmelens herre och befallde stormar och regn, tack vare vilka jordarna torkade ut från den brinnande solen blev bördig. och avbildades som en stor örn vars vingar sträckte sig till solen, månen och stjärnorna. Hans symboler var blixt och spik.Namnet på templet Baalsamin på arabiska betyder “himmelens Gud”  Denna gudom dyrkades i alla Syrien.  Denna magnifika religiösa byggnad började byggas i 17 e.Kr.Baalshamins tempel invigdes i 130/131, vilket var inskrivet på en av hans kolumner. Det är en typisk romersk byggnad med en djup hexuell del, vars kolumner en gång dekorerade statyerna. Rämligt liten i storlek, producerar detta templ ett monumentalt intryck på grund av dess massiva former. Perfektion av proportioner, harmoni och special majestät. Innan templet stod ett gammalt altare med en dedikationsinskription på grekiska och arameiska språk. Baalshamin ansågs förkroppsligandet av den högsta gudenBela. Därför, till skillnad från templet för det senare, var det mycket mindre i storlek och låg långt från den centrala kolumnvägen. Trots en sådan obetydlig skillnad byggdes båda templen i samma antika stil, hade en finish i form av en nationell syrisk prydnad.

Hela byggnaden utanför var strikt utformad,det fanns bara en central fasad med en djup sex-kolonnig portik och portal, som hade en rik prydnad. Pilasters dekorerade sidoväggarna i templet. Trots sin lilla storlek hade templet ett imponerande utseende. Under 500-talet e.Kr., efter den utbredda kristendomen, blev båda kyrkorna Bela och Baalshamik kristna kyrkor.

I Palmyra uppfördes ett tempel för att hedra guden Nabo-sonen till Marduk, herren av den babyloniska himlen. Endast grunden har bevarats från Nabo-templet.

majestätiska templet Sun eller Baal (Helios), vars längd är 55 och bredden är 29 meter, utrustad med 16 kolumner i varje lång yta och 8 i varje kort ansikte. Templets valv, uppdelat i kassetter, och stuckaturornamenten av väggar och friser av frukt och blad har bevarats. Mittemot det nordvästra hörnet av templet var ingångsporten, liknande den triumfbågen i Konstantin i Rom.

Sanctuary Bela och Baalshamik är inte de enda religiösa byggnaderna i Palmyra. I den antika staden fanns det också tempel tillägnad gudarna Ishtar och Zeus, Aziz, Nabo och Arsu, gudinnan Allat.

I maj 2015 fångade terroristgruppen ISIS Palmyra, ett antal arkeologiska platser, inklusive forntida tempel tillägnad gudarna Baalshamin och Bel. plundrades och förstördes många monument, ett krigsbrott ämnat att utplåna en viktig symbol för Syriens mångsidiga kulturarv. Det arkitektoniska arvet led enorma skador. den 27 juni revs statyn “Lev Allat”, den 23 augusti blev det känt att Baalshamins tempel sprängdes. Den 30 augusti 2015 bombade islamisterna Bel-templet och förstörde det. var den främsta helgedomen i staden. Detta är den största anläggningen Palmyra. Hans byggnad slutade i 32 G. AD. Det omfattande komplexet en gång bestod av gården, en dold av staketet, rituella pooler, altare och templet själv. Till ingången till helgedomen genomfördes breda steg och mjuka ramper, avsedda för offerdjur. Ingången bestod av åtta koloniska propilenes med traditionella torn för östra arkitekturen på sidorna. var ursprungligen centrum för en stor innergård med kolonnader som slutfördes vid olika tidpunkter. Templet är ett bra exempel på hur klassisk romersk arkitektur – de joniska och korintiska huvudstäderna, klassiska taklistarna och frontonerna, den rektangulära stenstrukturen “” finjusterades “av lokal design och byggnadsvanor. Dolda bakom pedimenterna går de triangulära marmonerna bakom pedimenterna för att skapa takterrasser, sägs vara en persisk touch.Innan den förstördes av radikala terrorister var Baals tempel den mest kompletta strukturen för de romerska ruinerna i Palmyra. Den 4 september förstördes de tre bäst bevarade begravningstornen som skapades under den romerska perioden för rika familjer i dalen av gravarna.  Den 5 oktober 2015 sprängde militanter Arc de Triomphe från era antika Rom – en symbol för Palmyra och antika Syrien. teatern hade skadats avsevärt och Tetrapylon – ett fyrkantigt monument på Grand Colonnade bestående av fyra grupperingar med fyra kolumner vardera – hade rivits.

Tetrakionionen som återskapades  på 1930-talet . De ursprungliga kolonnerna var egyptisk granit importerad från Aswan. År 2015 förstörde den radikala gruppen ISIL många av forntida gravar, inklusive Elahbel Tower, och tre av de bäst bevarade, förstördes i arvstaden. Elahbel Tower från år 103 är ett bra exempel på denna lokalt påverkade arkitektur. Den smala designen, flera våningar hög, pryds inifrån och ut. Konstruerat av sandstenblock hade Elahbel Tower även en balkong för de dödas andar. Dessa gravar kallades vanligen “evighetens hus” byggda av och för den rika eliten.

Militanter avrättade också vårdare av Palmyra, den berömda syriska arkeologen Khaled al-Asaad, den 82-årige före detta direktören för den världsberömda arkeologiska platsen, blev halshuggen i augusti. Hans kropp hängdes på ett gathörn av islamiska staten för att alla skulle se.Han var intresserad av arkeologi från en mycket ung ålder, trots att det var ett relativt nytt fält i Syrien då. År 1960 skrev han in för att studera historia vid Damaskus universitet. Med sin examen i fickan blev han tjänsteman vid generaldirektoratet för antikviteter och museer i Damaskus. Därefter, 1963, namngavs den unga al-Asaad som chefskonsulent för det nya museet i Palmyra och direktör för webbplatsen.

Al-Asaad hade arbetat på den arkeologiska platsen i mer än 50 år och spenderade mestadels som direktör. Han gick aldrig riktigt i pension och var alltid väldigt aktiv och kände att han hade ett slags uppdrag i Palmyra, den gamla staden som han hade ägnat åt sitt liv.

Sedan det första året av hans utnämning till avdelningen för antikviteter började han publicera ett antal böcker om Palmyras och dess omgivande region. Han skrev en guide till antika Palmyra och en bok om den berömda drottningen Zenobia. Han hjälpte organisera utställningar på antikviteter i palmyran, den första som ägde rum vid Petit Palais i Paris 1974.

Hans många utgrävningar i Palmyra inkluderade tempel och religiösa monument, men också bostäder och gravar. Han rensade några delar av stenen och marmor befästningar som hade byggts vid tiden för den romerska kejsaren Diocletian runt stadens monumentala centrum. Senare grävde och restaurerade han huvudgatan efter att ha visat den gamla beläggningen begravd under marken och ett rörligt nätverk av rör. Och hans utgrävningar har alltid följts av effektiva, diskreta och smarta restaureringar.

Khaled al-Asaad hade stödde alltid franska uppdrag i Palmyra, liksom de ledande från Tyskland, Polen, Japan och Schweiz. Han samarbetade nyligen med ett uppdrag av det tyska institutet Damaskus i en geomagnetisk prospektering söder om torrledalen Palmyra. Detta ledde till upptäckten av ett stort bostadsområde som ingen visste existerade. Var Khaled al-Asaad en värdefull expert. Han läste anmärkningsvärt Palmyran-språket och visste en anmärkningsvärd mängd om Palmyrans civilisation. IS hade verkställt en av världens främsta experter.Vetenskapsmannen Khaled al-Asaad, som ägnade sitt liv åt Palmyra och vägrade att ge hemligheten med dolda skatter till banditerna, mördades brutalt offentligt.

Sammanfattningsvis kan vi säga: Palmyra är Syrien och hela mänsklighetens pärla. Palmyra i centrala Syrien en världsomspännande spänning för klassisk arkitektur.Den här oasen ligger mitt emellan Medelhavet och Eufrat och bevattnas av underjordiska källor som har sitt ursprung i bergen i norr. Namnet Palmyra, som betyder ”stad palm trees” förlänades staden med dess romerska härskarna (Palmyra är det latinska namnet som romarna gav till det palmerika område de bifogade sitt östra imperium under det första århundradet). I gamla tider kallade lokalbefolkningen  “Tadmor”. Detta ord översätts till “att vara underbart, vackert.” Palmyra   är en av de rikaste städerna i antiken. beboddes staden av assyrier, amoriter och nabatéer. Karavanhandeln gav staden dess betydelse och förblev källan till dess välstånd. Man tycks också ha försökt odla jorden med tillhjälp av vattenledningar.På kort tid förvandlades från en by i öknen Palmyra till ett kungarike. Sin största betydelse fick Palmyra sedan Petra 106 e.Kr. erövrats av Rom. Det blev framträdande under 300- talet fvt , när en väg genom den blev en av huvudvägarna för öst-väst-handeln.Palmyra-språket var arameiskt ; dess två skrivsystem – ett monumentalt manus och en mesopotamisk kursiv – återspeglar stadens position mellan öst och väst. Den stora tvåspråkiga inskriptionen som kallas Tariffen för Palmyra och inskriptionerna huggen under statyerna av de stora husvagnsledarna avslöjar information om Palmyras handel och organisation. Ancient Palmyra var en mångfacetterad stad, flerspråkig och, multikonfessionell. Varje etnisk grupp tog med sig tro på sina gudar och hade byggt många tempel för att dyrka dem. I den meningen var stadens befolkning ett exempel på religiös tolerans och mänsklig.  Palmyra positionen mellan öst och väst återspeglas i blandningen av kulturer. Till exempel, klädnader på skulpturerna i Palmyra öst, och deras ögon, beskrivs i enlighet med assyriska traditioner. Samtidigt motsvarar dekorativa element på traditionerna i den grekiska och romerska prydnaden.ftersom romarna kunde använda Palmyra som buffertzon i den östra utkanten av riket, införlivades staden med den romerska provinsen Syrien. Kejsaren Hadrian, som besökte Palmyra, gav staden en viss självständighet. Under Caracalla (cirka 212 e.Kr.) förklarades Palmyra till en romersk koloni med fördelar juris italici   (det vill säga med rättigheter lika med rättigheterna för de kolonier som ligger direkt i Italien själv). I slutändan underkastades dock Palmyra fortfarande av Rom, gick in i det romerska imperiet och kämpade till och med på imperiets sida med perserna. Linjalen i Palmyra Odenat besegrade själv den persiska kungens trupper, och han själv blev alltmer inflytelserik i Mellanöstern. Odenathus blev med romarnas enhälliga gillande och den nye kejsaren Gallienus medgivande tilldelad titeln augustus och han anförtroddes också formellt makten i Orienten. Efter en segerrik kampanj mot perserna, innan Ktesiphon på Tigris, dödades Odenat av hans brorson, Meonius (267), och hans hustru, Zenobia, gick in i Palmyra-tronen, som avsevärt utökade gränserna för hennes stat och till och med drömde om att underkasta sig själva Rom. Under henne nådde Palmyra höjdpunkten i hennes välfärd, som dock varade bara en kort tid. Eftersom staden var mycket långt från de centrala romerska länderna fanns det ofta uppror mot huvudstaden. På ett eller annat sätt har Palmyra alltid förblivit en relativt oberoende provins. Sedan, utan att tveka, förklarade Zenobia Palmyra oberoende från det romerska imperiet, samlade en allvarlig armé och fångade inte bara Syrien, utan också många angränsande territorier, inklusive till och med Egypten och Mindre Asien (Armén som övergick till hennes sida tog snart besittning av Syrien, Palestina, Egypten och i norr nådde Bosphorus och Dardanelles. Emellertid). Zenobias militära segrar skrämde Rom. reagerade Aurelian, den romerska kejsaren, tillräckligt snabbt och åkte med armén till avlägsna gränser.  Kejsaren Aurelian bestämde sig för att bryta upproret för den stolta drottningen och tvingade Palmyra att överge sig. sköt de romerska trupperna ned statyn av Zenobia, Sedan dess börjar nedgången i en av de vackraste städerna i antiken.

Efter att Zenobia styrts, förblev staden fortfarande under granskning av de romerska kejsarna. Några av dem försökte bygga om och återställa det ursprungliga utseendet på Palmyra. Men deras försök lyckades inte. Under ISIS-kämparens fångst av Palmyra (2015-2016) förstördes vissa strukturer medvetet, andra stulna till salu. började vandalerna med dubbel frenesi att förstöra de arkitektoniska monumenten från världens historiska arv. Unika skulpturer förstördes, inklusive “Allat Lion”.

Palmyra är en unik stad med många kulturminnen från olika folk som bodde i detta territorium vid olika tidpunkter. För detta klassificerades det som en UNESCO: s världsarvslista.Arkitekturen i Palmyra exemplifierade det “östliga” inflytandet på “västerländsk” konst och arkitektur. Palmyra är en av de mest imponerande och intressanta, är Palmyra en ovärderlig skatt, den innehåller en av ruinerna av en av världens viktigaste kulturcentrum, och vackra mästerverk av forntida arkitekturdet är verkligen en plats för hela mänskligheten. De verk som utförts av forskare vid Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, med avseende på skala, vetenskaplig räckvidd och noggrannhet är oöverträffade under hela studien av den syriska Palmyra.

 och Palmyra kommer oundvikligen att återställas, för detta är nödvändigt inte bara för Syrien utan också för alla FN. kommer preservationists och arkeologer diskutera vilka strukturer som ska byggas om och hur man bäst bevarar arvet hos en av världens mest spektakulära arkeologiska platser.

 ملخص باللغة العربية

Sammanfattning på arabiska

تم بناء مدينة تدمر السورية على واحة تقع في منتصف الطريق بين البحر الأبيض المتوسط ​​غربًا ونهر الفرات شرقاً، على بعد حوالي 215 كيلومترًا شمال شرق العاصمة دمشق، بالقرب من نبع “أفقا”. وساعدت في ربط العالم الروماني ببلاد ما بين النهرين والشرق. لُقبت تدمر بـ “عروس الصحراء”، وبسبب جمالها أُطلق عليها أيضا لقب لؤلؤة الصحراء. بمرور الوقت، أصبحت تدمر واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في الشرق الأوسط. كانت التجارة هي القلب ونظام الدورة الدموية للمدينة القديمة. اعتادت أن تكون أهم مركز ثقافي وتجاري في العالم القديم. كانت تدمر محطة هامة على طريق الحرير، واستثمرت تدمر بمهارة موقعها المتميز لأغراض اقتصادية وسياسية، كدولة مستقلة. لكن، بالطبع، تم الاستيلاء عليها من وقت لآخر ووقعت تحت حكم العديد من الغزاة، من بينهم الآشوريين والبابليين والمقدونيين والفرس والعرب.

 كانت تدمر القديمة مدينة متعددة الأوجه ومتعددة اللغات والثقافات. وكان سكان المدينة مثالاً للتسامح الديني والإنساني والتعايش السلمي. وكانت زنوبيا أشهر وأقوى حكام مملكة تدمر. واسمها مرتبط بالعظمة العالية لمدينة تدمر، واتساع حدود الدولة.

تدمر هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثيرها على التصميمات الكلاسيكية الجديدة، بما في ذلك أنماط إحياء المنازل الكلاسيكية، الموجودة في أوروبا وأمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

تاريخ تدمر قديم وتم العثور على بقايا آدمية تؤرخ بحوالي 75000 عام. يعود أول ذكر مكتوب لمدينة تدمر إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. في نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد دمرها الآشوريون. ثم غزاها نبوخذ نصر الثاني (حوالي 634-562 قبل الميلاد) خلال الحملة على القدس. وبحسب أحدث الدراسات المنشورة، تم تأسيس مدينة تدمر على يد الملك الحوري طوكريش، الذي حكم شمال بلاد ما بين النهرين. أطلق اليونانيون على المستوطنة اسم تدمر وأول معلومات موثوقة عنها تأتي من الرومان. حاول الرومان عام 41 قبل الميلاد الاستيلاء على تدمر، لكن دون جدوى. على الرغم من أن تدمر كانت تتمتع بالحكم الذاتي في معظم تاريخها، إلا أنها خضعت للسيطرة الرومانية تحت حكم الإمبراطور تيبيريوس (14-37 م). وتحت حكم تراجان، دمرتها القوات الرومانية، ولكن أدريان وبعد زيارته لها عام 129 م منحها لقب المدينة الحرة وأصبحت في عهد الامبراطور كركلا مستعمرة رومانية.

 ازدهرت المدينة بشكل كبير في القرنين الثاني والثالث الميلاديين وبلغ الازدهار التجاري والاقتصادي ذروته. لكن ظهر هناك بعض العقبات التي أوقفت تجارة القوافل مع الشرق، نظرًا لعدم الاستقرار حول البحر الأبيض المتوسط ​​الذي تسيطر عليه روما. فعندما حل الساسانيون محل البارثيون في بلاد فارس وجنوب بلاد ما بين النهرين (227)، سرعان ما أغلق الطريق المؤدي إلى الخليج أمام تجارة تدمر. أمام هذا الوضع عين الرومان أذينة أو أوديناثوس حاكما لتدمر وأوكلوا إليه أمر التصدي للساسانيين ونجح في ذلك. وبعد اغتياله تولت زوجته زنوبيا الحكم والتي أعلنت التمرد على روما وتحت حكمها، غزت جيوش تدمر معظم الأناضول (آسيا الصغرى) 270، وأعلنت المدينة استقلالها عن روما. لكن الإمبراطور الروماني أوريليان استعاد تدمر عام 272م وسوى تدمر بالأرض في العام التالي.

خلال عهد الإمبراطور دقلديانوس، في القرنين الثالث والرابع الميلاديين تم استئناف البناء في تدمر. خلال القرن السادس، أصبحت تدمر تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، وفي ذلك الوقت بنى الإمبراطور جستنيان الأول عدة كنائس في تدمر. وفي عام 634، أخذها خالد بن الوليد دون قتال. بعد ذلك، تضاءلت أهميتها كمركز تجاري تدريجياً. أثناء سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على تدمر (2015-2016)، تم تدمير بعض المباني عمداً وسرقة الكثير من القطع الأثرية للبيع. بدأ المخربون بجنون وحقد أعمى في تدمير الآثار المعمارية من التراث التاريخي للعالم. وتم تدمير تماثيل فريدة من نوعها، بما في ذلك تمثال أسد اللات. وبسبب المسلحين، تم تدمير أشياء نادرة فريدة لا توجد في أي مكان آخر في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ولا يتعلق الأمر فقط بالتراث القديم لسورية، ولكن أيضًا بالهوية الثقافية لبلد بأكمله.

تدمر هي لؤلؤة سورية والبشرية جمعاء ومتعة عالمية للعمارة الراقية. أعطت تجارة القوافل المدينة أهميتها وظلت مصدر ازدهارها. كانت الهندسة المعمارية لمدينة تدمر مثالاً على التأثير “الشرقي” على الفن والعمارة “الغربية”. تدمر هي واحدة من أكثر الأماكن إثارة للإعجاب وإثارة للاهتمام، وكنز لا يقدر بثمن. وستتم استعادة تدمر حتما، لأن هذا عمل ضروري ليس فقط لسورية ولكن أيضا للعالم بأثره. ومن واجب الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو وحكومات العالم وكل إنسان متحضر في هذا الكون حماية التراث الثقافي التدمري السوري العالمي من كل أذى ومنع تهديم أوابدها وسرقت آثارها وطمس تاريخها والمساهمة في منع عمليات التنقيب السري الغير شرعي ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع باللقى الأثرية السورية وإعادة القطع الأثرية السورية المصادرة أو المحفوظة في متاحف العالم. وستبقى تدمر واحدة من أكبر المواقع الأثرية وأكثرها إثارة للاهتمام في العالم.

 

قائمة المراجع مرتبة وفق تاريخ النشر من الأقدم إلى الأحدث:

L’elenco delle referenze è organizzato in base alla data di pubblicazione, dalla più vecchia alla più recente:

 

Volney C.-F., Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784, & 1785, t. II, Paris, Courcier, 1807.

Irby C.-L., Mangles J., Travels in Egypt and Nubia, Syria, and Asia Minor, During the Years 1817 & 1818, Londres, T. White & Co., 1823.

Ddison C.G., Damascus and Palmyra: A Journey to the East, Londres, R. Bentley, 1838.

Poujoulat, M. B., Voyage dans l’Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Egypte. – Paris: Ducollet, 1840.

SOBERNHEIM M., « Palmyrenische Inschriften II », MVAG 10/2, 1905, pp. 1-58.

RONZEVALLE S., « Notes et études d’archéologie orientale VII. Monuments palmyréniens ». Mélanges de la faculté orientale 4, 1910, pp.145-180.

CLERMONT-GANNEAU Ch., « Odainat et Vaballat, rois de Palmyre et leur titre romain de corrector », RB 29, 1920, pp. 384-419.

 1. Dussaud, Le temple de Jupiter Damascénien, Syria 3, 1922, 219-231.

INGHOLT H., « Un nouveau thiase à Palmyre ». Syria VII, 1926, pp.128-141.

CANTINEAU J., « Fouilles à Palmyre », Mélanges de l’Institut français de Damas (section des arabisants) 1, 1929, pp.3-15.

INGHOLT H., « The Oldest Known Grave-Relief from Palmyra », Acta Archaeologica 1, 1930, pp.191-194.

CANTINEAU J., « Textes funéraires palmyréniens ». RB 39. 1930a., pp. 518-549.

CANTINEAU J., Inscriptions palmyréniennes, Chalon-sur-Saône,1930b.

CHABOT J., Un corrector totius Orientis dans les inscriptions de Palmyre, CRAI, 1930, 312-318.

CANTINEAU J., « Textes palmyréniens provenant de la fouille du temple de Bel ». Syria XII, 1931, pp. 116-142.

Sauvaget J., « Inscriptions arabes du temple de Bêl à Palmyre », Syria, no 12, 1931, pp. 143-153.

MOUTERDE R. et A. POIDEBARD, « La voie antique des caravanes entre Palmyre et Hît », Syria XII, 1931, pp. 101-115.

CHABOT J.-B., « Nouvelle inscription palmyrénienne d’Afrique ». CRAI, 1932, pp. 265-269.

INGHOLT H., « Deux inscriptions bilingues de Palmyre », Syria XIII. 1932, pp. 278-292.

ROSTOVTZEFF M. I., « Les inscriptions caravanières de Palmyre ». Mélanges Glotz II. 1932, pp. 793-811.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 9: L’incorporation de Palmyre à l’Empire romain ». Syria XIII. 1932, pp. 266-277.

WIEGAND Th., Palmyra, Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1917, Berlin, 1932.

Cantineau J., « Tadmorea », Syria, XIV, 1933, pp.169-202.

Amy R., « Premières restaurations de l’arc monumental de Palmyre », Syria, no 14, 1933, pp. 396-411.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 12: Textes relatifs à la garnison romaine de Palmyre ». Syria XIV. 1933a, pp. 152-168.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 13: Le culte de Bel et de Baalshamin ». Syria XIV, 1933b, pp. 238-252.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 14: Nouveaux monuments palmyréniens des cultes de Bel et de Baalshamin ». Syria XIV. 1933c, pp. 253-282.

INGHOLT H., « Palmyrene Sculpture in Beirut », Berytus 1, 1934, pp. 32-43.

INGHOLT H., « Five dated Tombs from Palmyra », Berytus 2, 1935, pp. 57-120.

CANTINEAU J., Grammaire du palmyrénien épigraphique, Le Caire. 1935.

INGHOLT H., « Inscriptions and Sculptures from Palmyra I », Berytus 3, 1936, pp. 83-127.

CANTINEAU J., « Tadmorea », Syria XVII. 1936, pp. 267-282 et 346-355.

ROSENTHAL F., Die Sprache der palmyrenisehen Inschriften. Leipzig. 1936.

SEYRIG H., « Notes sur les plus anciennes sculptures palmyréniennes », Berytus 3, 1936, pp. 137-140.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 23: Deux inscriptions grecques de Palmyre ». Syria XVIII, 1937, pp. 369-378.

PFISTER R., Nouveaux textiles de Palmyre, Paris,1937.

SCHLLMBERGER D., « Réflexions sur la loi fiscale de Palmyre ». Syria XVIII. 1937, pp. 271-297.

CANTINEAU J., « Tadmorea », Syria XIX, 1938, pp. 72-82 et 153-171.

INGHOLT H., « Inscriptions and Sculptures from Palmyra II », Berytus 5, 1938, pp. 93-140.

Борисов А.Я. Борисов. Эпиграфические заметки. Пальмирские тессеры Эрмитажа. Труды Отдела Востока, т. 1, Ленинград, 1939, с. 221-227.

BOUCHEMAN A. de, Une petite cité caravanière: Suhne. Damas, 1939.

Du MESNIL DU BUISSON R., Inventaire des inscriptions palmyréniennes de Doura-Europos, Paris, 1939.

SCHLUMBERGER D., « Bornes frontières de la Palmyrène ». Syria XX. 1939a, pp. 43-73.

SCHLUMBERGER D., « Bornes milliaires de la Palmyrène ». Mélanges syriens offerts à Monsieur René Dussaud, BAH XXX/1, Paris. 1939b, pp. 547-555.

Pfister R., Textiles de Palmyre III, découverts par le Service des antiquités du Haut-Commissariat de la République française dans la nécropole de Palmyre, Paris, Éditions d’art et d’histoire, 1940.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 36: Le statut de Palmyre ». Syria XXII, 1941a, pp. 155-175.

SEYRIG; H., « Antiquités syriennes 38: Inscriptions grecques de l’Agora de Palmyre », Syria XXII. 1941 b, pp. 223-270.

Du MESNIL DU BUISSON R., « L’inscription bilingue d’un Palmyrénien à Cos », Syria XXIII, 1942-1943, pp.133-134.

SCHLUMBERGER D., « L’inscription d’Hérodien. Remarques sur l’histoire des Princes de Palmyre ». BEO 9, 1942-1943a, pp. 35-50.

SCHLUMBERGER D., « Les gentilices romains de Palmyréniens ». BEO 9. 1942-1943b, pp.53-82.

PIGANIOL A., « Observations sur le tarif de Palmyre ». Revue Historique, 1945, pp. 10-23.

BEN-HAYYIM Z., « Inscriptions de Palmyre » (en hébreu). BJPES 13, 1947, pp.141-148.

STARCKY J., « Autour d’une dédicace palmyrénienne à Sadraf a et Du’anat », Syria XXVI. 1949, pp. 43-85.

WILL E., « La tour funéraire de Palmyre ». Syria XXVI, 1949, pp. 87-116.

MACKAY D., “The Jewellery of Palmyra and its Significance”, in Iraq, XI, Londres, British School of Archaeology in Iraq, 1949, pp. 16-187.

STARCKY J., « Trois inscriptions palmyréniennes », MUSJ 28, 1949-1950, pp. 45-58.

B.M. Felletti Maj, Siria, Palestina, Arabia Settentrionale nel periodo romano,1950.

RODINSON M., « Une inscription trilingue de Palmyre ». Syria XXVII, 1950, pp.137-142.

DOWNEY G., Aurelian’s Victory over Zenobia at Immae AD 272, TAPhA 81, 1950, pp. 57-68.

SCHLUMBERGER D., La Palmyrène du Nord-ouest. Paris,1951.

STARCKY J., Palmyre, L’Orient ancien illustré 7. Paris,1952.

Champdor A. Les ruines de Palmyr. Paris, 1953.

HASSANI D. al- et J. STARCKY, « Autels palmyréniens découverts près de la source d’Efca I », AAS 3, 1953, pp. 145-164.

SABEH J., « Sculptures palmyréniennes inédites du Musée de Damas ». AAS 3, 1953, pp. 17-26.

SCHWARTZ J., « Les Palmyréniens et l’Égypte », Bulletin (Société archéologique d’Alexandrie) 40. 1953, pp. 63-81.

STARCKY J., « Inscriptions palmyréniennes conservées au Musée de Beyrouth », Bulletin du musée de Beyrouth 12, 1955, pp. 29-44.

MOREHART M., « Early Sculptures at Palmyra », Berytus 12, 1956-1957, pp. 53-83.

Will E., « Marchands et chefs de caravanes à Palmyre », Syria, no 34, 1957, pp.262-277.

HASSANI D. al- et J. STARCKY, « Autels palmyréniens découverts près de la source d’Efca II », AAS 7, 1957, pp. 95-122.

DUNANT C., « Nouvelles tessères de Palmyre », Syria XXXVI, 1959, pp. 102-110.

SEYRIG; H., « Antiquités syriennes 72: Bas-relief palmyrénien dédié au soleil ». Syria XXXVI, 1959a, pp. 58-60.

STARCKY J., « Palmyre », Dictionnaire de la Bible, Supplément VI, Paris, 1960, pp.1066-1103.

BOUNNI A., « Une nouvelle borne milliaire de Trajan dans la Palmyrène », AAS 10, 1960, pp. 159-164.

SCHLUMBERGER D., « Palmyre et la Mésène », Syria XXXVIII. 1961, pp. 256-260.

CAQUOT A., « Sur l’onomastique religieuse de Palmyre », Syria XXXIX, 1962, pp. 231-256.

INGHOLT H., « Palmyrene Inscription from the Tomb of Malku », MCSJ 38, 1962, pp. 99-119.

Caquot, A., Sur l’onomastique religieuse de Palmyre, in: Syr 39, 1962, pp. 231-256

STARCKY J., « Un inscription palmyrénienne trouvée près de l’Euphrate », Syria XL, 1963, pp.47-55.

TEIXIDOR J., « Deux inscriptions palmyréniennes du Musée de Bagdad », Syria XL, 1963, pp. 33-46.

BOUNNI A. et SALIBY N., « Six nouveaux emplacements fouillés à Palmyre (1963-1964) », AAAS 15, 1965, pp. 121-138.

Du Mesnil du Buisson R. (du), « Première campagne de fouilles à Palmyre », Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1966, pp. 158-187.

INGHOLT H., « Some Sculptures from the Tomb of Malku at Palmyra », Mélanges offerts à K. Michalowski (éd. M. L. Bernhard), Varsovie. 1966, pp. 457-476.

TEIXIDOR J., « Monuments palmyréniens divers », MUSJ 42, 1966, pp. 177-179.

Михайловский К. Пальмира. Пер. с польского. Варшава, 1968.

 1. Seyrig – R. Duru – E. Will, Le temple de Bêl à Palmyre, 1968.

Seyrig H, Amy R et Will E, Le temple de Bêl à Palmyre, 2 vol. in folio, Paris, Paul-Geuthner, 1968-1975.

Collart P., Vicari J., Le Sanctuaire de Baalshamîn à Palmyre I. Texte, Rome, Institut suisse de Rome, 1969.

Collart P., Vicari J., Le Sanctuaire de Baalshamîn à Palmyre II. Illustrations, Rome, Institut suisse de Rome, 1969.

 1. Collart, Le sanctuaire de Baalshamin à Palmyre, 1969.
 2. Collart, Reconstruction du thalamos du temple de Baalshamin à Palmyre, AAS 19, 1969, pp. 21-24.

GAWLIKOWSKI M., « Trois tombeaux palmyréniens » (en polonais avec résumé français), Studia Palmyrenskie 3, 1969c, pp. 59-69.

Пиотровский, М.Б. Пиотровский. Арабская версия истории царицы Зенобии (аз-Заббы). Палестинский сборник. № 21 (84). М.-Л., 1970. С. 170-184.

GAWLIKOWSKI M., « Palmyrena ». Berytus 19, 1970a, pp. 65-86.

FELLMANN R., Le sanctuaire de Baalshamin V, Die Grabanlage, Rome, 1970.

MILK J. T. et J. STARCKY, « III. Nabatean, Palmyrene and Hebrew Inscriptions », Ancient Records from North Arabia (éd. F. Winnett et W. Reed), Toronto, 1970, pp. 141 -163.

MILLAR F., « Paul of Samosata, Zenobia and Aurelian: The Church. Local Culture and Political Allegiance in 3rd Century Syria », JRS 61, 1971, pp. 1-17.

SCHLLMBERGER D., « Les quatre tribus de Palmyre ». Syria XLVIII. 1971, pp. 121-133.

GAWLIKOWSKI M., « Inscriptions de Palmyre », Syria XLVIII, 1971, pp. 407-426.

Саверкина И. И. Древняя Пальмира. Л., 1971.

Саверкина, И.И. Саверкина. Древняя Пальмира. Ленинград, 1971.

Dunant C., Le Sanctuaire de Baalshamîn à Palmyre, vol. 3: Les Inscriptions, Rome, Institut suisse de Rome, 1971.

 1. Will, Le temple de Bel à Palmyre, AAS 21, 1971, p. 261.

CROUCH D. P., « A Note on the Population and Area of Palmyra », MUSJ 47, 1972, pp. 241-250.

Milik J.T., Dédicaces faites par des dieux (Palmyre, Hatra, Tyr) et des thiases sémitiques à l’époque romaine, Paris, Geuthner, 1972.

SEYRIG H., « Antiquités syriennes 102, Sur le prétendu fondouq palmyrénien de Coptos ». Syria XL1X. 1972, 120-125.

SPEIDEL M. P., « Numerus ou ala Vocontiorum à Palmyre ». Syria XLIX, 1972, pp. 495-497.

STARK J. K., 1971, Personal Names in Palmyrene Inscriptions. Oxford, compte rendu par R. DEGEN, BiOr 29, 1972, pp. 210-216.

CAZZANIGA I., Psogos ed epainos di Zenobia. Colori retorici in Vopisco e Pollione (H.A.), La Parola del Passato 27, 1972, pp. 156-182.

STUCKY R., « Prêtres syriens I. Palmyre ». Syria L. 1973, pp. 163-180.

GAWLIKOWSKI M., Le Temple palmyrénien (Palmyre VI), Varsovie, 1973a.

GAWLIKOWSKI M., « Liturges et custodes sur quelques inscriptions palmyréniennes », Semitica 23, 1973b, pp.113-124.

INGHOLT H., « Two unpublished Tombs from the Southwest Necropolis of Palmyra ». Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History, Studies in Honor of G. C. Miles (éd. D. K. Kouymjian), Beyrouth, 1974, pp. 37-54.

STARCKY J. et B. DELAVAULT, « Reliefs palmyréniens inédits », Semitica 24. 1974, pp. 67-76.

Dunant C., Fellmann R., Le Sanctuaire de Baalshamîn à Palmyre, vol. 6: Objets divers, Rome, Institut suisse de Rome, 1975.

CROUCH D. P., « The Water System of Palmyra », Studio Palmyrenskie VI/VII, 1975, pp.151-186.

GAWLIKOWSKI M., « Trois inscriptions funéraires de Palmyre ». Studia Palmyrenskie 6-7. 1975, pp. 127-133.

BORCHARDT J. et alii, Myra, Istanbuler Forschungen 30, Tübingen, 1975.

AMY R., H. SEYRIG et E. WILL, Le temple de Bel à Palmyre, 2 vol., BAH LXXXIII. Paris, 1975.

BALDINI A., Il ruolo di Paolo di Samosata nella politica culturale di Zenobia e la decisione di Aureliano ad Antiochia, Rivista Storica dell’Antichità 5, 1975, pp. 59-78.

COLLEDGE M. A. R., “The Art of Palmyra”, in Studies in Ancient Art and Archaeology, Londres, Thames and Hudson, 1976a, p. 260.

M.A.R. Colledge, Le temple de Bel à Palmyre: Qui l’a fait et pourquoi? in: Palmyre. Bilan et perspectives. Colloque de Strasbourg 18 – 20 octobre 1973, 1976, p. 45.

BOUNNI A., « Nabû palmyrénien », Orientalia 45, 1976, pp. 46-52.

GAWLIKOWSKI M., « Allât et Baalshamîn ». Mélanges d’histoire ancienne et d’archéologie offerts à P. Collart (éd. P. Ducrey). Cahiers d’archéologie romande, Lausanne. 1976, pp.197-203.

INGHOLT H., « Varia Tadmorea », Palmyre, bilan et perspectives, Strasbourg, 1976, pp.101-137.

BOWERSOCK G. W., « A New Antonine Inscription from the Syrian Desert », Chiron 6, 1976, pp. 349-355.

COLLEDGE M. A. R., « Le Temple de Bel à Palmyre: qui l’a fait et pourquoi? », Palmyre, bilan et perspectives, Starsbourg, 1976b, pp. 45-52.

FELLMANN R., « Le tombeau près du temple de Baalshamin », Palmyre, bilan et perspectives, Strasbourg, 1976, pp.213-231.

FREZOULS E., « A propos de l’architecture domestique à Palmyre ». Ktema 1, 1976, pp. 29-52.

PARLASCA K., « Probleme palmyrenischer Grabreliefs. Chronologie und Interpretation ». Palmyre, bilan et perspectives. Strasbourg. 1976, pp. 33-43.

SADURSKA A., Le tombeau de famille de Alainé (Palmyre VII), Varsovie, 1977.

STERN H., Les mosaïques des maisons d’Achille et de Cassiopée à Palmyre, BAH CI, Paris, 1977.

 1. Lifshitz, Etudes sur l’histoire de la province romaine de Syrie, ANRW II 8, 1978, pp.3-30.
 2. Bietenhard, Die syrische Dekapolis von Pompeius bis Trajan, ANRW II 8, 1978, pp. 220-261.

J.-P. Rey Coquais, Syrie Romaine de Pompée à Diocletien, JRS 68,1978, pp.44-73.

BALDINI (A.), Discendenti a Roma da Zenobia? ZPE 30, 1978, pp. 145-149.

CARSON R.A.G., Antoniniani of Zenobia, NAC 7, 1978, pp. 221-228.

AGGOULA B., « Remarques sur l’Inventaire des Inscriptions de Palmyre, fasc. XI et XII ». Semitica 29. 1979, pp.109-118.

TEIXIDOR J., The Pantheon of Palmyra, EPRO 79. Leyde, 1979.

Drijvers, H.J.W., The Religion of Palmyra. Iconography of Religions, sect. 15, fasc. XV, London, 1979.

LAFAURIE J., À propos d’un antoninianus de Zénobie, BSFN 2, 1979, pp. 471-474.

Gawlikowski M., Pietrzykowski M., « Les sculptures du temple de Baalshamîn à Palmyre », Syria, no 57, 1980, pp. 421-452.

TEIXIDOR J., « Cultes tribaux et religion civique à Palmyre », RHR 197, 1980a, pp. 277-287.

BALLAND A., Fouilles de Xanthos, VII, Inscriptions d’époque impériale du Létôon, Paris, 1981.

 1. Kohlmeyer – E. Strommenger (Hgs.), Land des Baal. Syrien -Forum der Völker und Kulturen. Ausstellungskatalog Berlin,1982.
 2. Odenthal, Syrien. DuMont Kunst-Reiseführer, 1982.

BOWERSOBOWERSOCK G. W., « Roman Senators from the Near East: Syria, Judaea. Arabia, Mesopotamia ». Epigrafia e ordine senatorio II. Tituli 5, 1982, pp. 651-668.

DRIJVERS H. J. W., « After Life and Funerary Symbolism in Palmyrene Religion », La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano (éd. U. Bianchi et M. J. Vermaseren), EPRO 92, Leyde, 1982, pp. 709-733.

F.E. Peters, City Planning in Greco-Roman Syria: Some New Considerations, DaM 1, 1983, p. 271.

KENNEDY D., « Cohors XX Palmyrenorum. An Alternative Explanation of the Numeral », ZPE 53, 1983, pp. 214-216.

GAWLIKOWSKI M., « Réflexions sur la chronologie du sanctuaire d’Allât à Palmyre ». DaM 1, 1983a, pp. 59-67.

GAWLIKOWSKI M., « Palmyre et l’Euphrate », Syria LX. 1983b, pp. 53-68.

J.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, 1983, pp.314-354.

MAKOWSKI K., « Recherches sur le tombeau d’A’ailami et Zebida », DaM 1, 1983, pp. 175-187.

AMADASI Guzzo M. G., « Una grande famiglia di Lepcis in rapporto con la ristrutturazione urbanistica della città (1 sec. Α. C.-Ι sec. D. C.) », Architecture et société de l’archaïsme grec à la fin de la République romaine (actes du colloque international, Rome, 1980). Collection de l’École française de Rome 66. 1983, pp. 377-385.

TEIXIDOR J., « Le Tarif de Palmyre I ». Aula Orientalis 1, 1983a, pp. 235-252.

TEIXIDOR J., « Palmyrene mhwz and Ugaritic mihd: A Suggestion », Ugarit Forschungen 15, 1983b, pp. 309-311.

WILL E., « Le développement urbain de Palmyre: témoignages épigraphiques anciens et nouveaux », Syria LX. 1983, pp. 69-81.

ALFÖLDY G., Römische Statuen in Venetia et Histria. Epigraphische Quellen, Abhandlungen der Heidelberger Akad. der Wiss., phil.-hist. Kl., Heidelberg, 1984.

GAWLIKOWSKI M., Les principia de Dioclétien (« Temple des Enseignes ») / Palmyre VIII], Varsovie. 1984.

MATTHEWS J. F. « The Tax-law of Palmyra: Evidence for Economic History in a City of the Roman East ». JRS 74. 1984, pp.157-180.

BERNAND A., Les portes du désert. Recueil des inscriptions grecques d’Antinooupolis, Tentyris, Koptos, Apollonopolis Parva et Apollonopolis Magna, Paris, 1984.

BINGEN J., « Une dédicace de marchands palmyréniens à Coptos ». Chronique d’Egypte 59. 1984, pp. 355-358.

TEIXIDOR J., Palmyre, un port romain du désert, Semitica 34, Paris, 1984.

GAWLIKOWSKI M., « Les princes de Palmyre ». Syria LXII, 1985, pp. 251-261.

MAKOWSKI K., « La sculpture funéraire palmyrénienne et sa fonction dans l’architecture sépulcrale ». Studia Palmyrenskie 8, 1985, pp. 69-117.

 1. Weiss (Hg.), From Ebla to Damascus. Art and Archaeology of Ancient Syria. Ausstellungskatalog Baltimore,1985.

Th. Wiegand, Halbmond im letzten Viertel. Archäologische Reiseberichte 2, 1985.

STARCKY J. et M. GAWLIKOWSKI, Palmyre, Paris, 1985.

As’AD Kh. et J. TEIXIDOR, « Quelques inscriptions palmyréniennes inédites ». Syria LXI1. 1985a. pp. 271-280.

As’AD Kh. et J. TEIXIDOR, « Un culte arabe préislamique à Palmyre d’après une inscription inédite », CRAI. 1985b, pp. 286-293.

AS’Ad Kh. et J. TEIXIDOR, « Votive and Funerary Inscriptions from Palmyra ». DaM 2,1985c. pp. 37-44.

PARLASCA K., « Figürliche Stuckdekorationen aus Palmyra. Ältere Funde », DaM 2, 1985a, pp. 201-206.

PARLASCA K., 1985b, « Das Verhältnis der palmyrenischen Grabplastik zum römischen Porträtskunst ». MDAI (R) 92, 1985b, pp. 343-356.

GAWLIKOWSKI M., « Les comptes d’un homme d’affaires dans une tour funéraire à Palmyre », Semitica 36, 1986, pp. 87-99.

Древности Пальмиры. Каталог выставки. // Л.: Государственный Эрмитаж. 1986. 40 с.

 1. Klengel, Syrien zwischen Alexander und Mohammed. Denkmale aus Antike und frühem Christentum, 1986.

FIEMA Z. T., « An Inscription from the Temple of Bel in Palmyra reconsidered ». BASOR 263. 1986, pp. 81-83.

ZAHRNT M., « Zum Fiskalgesetz von Palmyra und zur Geschichte der Stadt in hadrianischer Zeit », ZPE 62. 1986, pp. 279-293.

BALDASSARE I., « La necropoli dell’Isola Sacra (Porto) », dans H. VON HESBERG et P. ZANKER, 1987a, 125-138.

BIANCHI L., « I Palmireni in Dacia: Comunità e tradizione religiose ». Dialoghi di Archeologia 5, 1987, pp. 87-95.

As’AD Kh. et M. GAWLIKOWSKI, « New Honorific Inscriptions in the Great Colonnade of Palmyra ». AAAS 36-37, 1986-1987, pp.164-171.

 1. Stierlin, Städte in der Wüste. Petra, Palmyra und Hatra, Handelszentren am Karawanenweg,1987.
 2. Millar, The Problems of Hellenistic Syria, in: A. Kuhrt – S. Sherwin-White (Hrsg.), Hellenism in the East, 1987, pp. 110.

BRODERSEN K. « Das Steuergesetz von Palmyra », Palmyra. Geschichte. Kunst und Kultur der syrischen Oasenstadt (éd. E. M. Ruprechtsberger), Linz, 1987, pp.153-162.

EQUINI SCHNEIDER E., « Il santuario di Bel e delle divinità di Palmira. Comunità e tradizioni religiose dei Palmireni a Roma », Dialoghi di Archeologia 5, 1987, pp. 67-85.

FELLMANN R., « Der Palast der Königin Zenobia ». Palmyra. Geschichte. Kunst und Kultur der syrischen Oasenstadt (éd. E. M. Ruprechtsberger). Linz, 1987, pp.131-136.

GAWLIKOWSKI M., « Katalog. Objetbeschreibung Nr 1-76 ». Palmyra. Geschichte, Kunst und Kultur der syrischen Oasenstadt (éd. E. M. Ruprechtsberger), Linz, 1987, pp. 287-339.

Degeorge G., Palmyre, métropole du désert, Paris, Séguier, Garamont/Archimbaud, 1987.

PARLASCA K., « Aspekte der palmyrenisehen Skulpturen », Palmyra. Geschichte. Kunst und Kultur der syrischen Oasenstadt (éd. E. M. Ruprechtsberger), Linz, 1987, pp. 287-339.

SALIHI W. al. « Palmyrene Sculptures found at Hatra », Iraq 49, 1987, pp. 53-61.

TEIXIDOR J., « Nomadisme et sédentarisation en Palmyrène ». Sociétés urbaines, sociétés rurales en Asie Mineure et dans l’Orient hellénistique et romain (éd. E. Frézouls), Strasbourg, 1987, pp. 49-55.

Bounni, A., Alas’ad K., Palmyre: histoire, monuments et musée.  Damas, 1987.

PARLASCA K., « Ikonographische Probleme palmyrenischer Grabreliefs ». DaM 3, 1988, pp.215-221.

GAWLIKOWSKI M., « Le commerce de Palmyre sur terre et sur eau ». L’Arabie et ses mers bordières I (éd. J.-F. Salles), 1988, pp.163-172.

EQUINI SCHNEIDER E., « Palmireni in Africa: Calceus Herculis ». L’Africa Romana 5. 1988, pp. 383-395.

Gawlikowski M., « Le commerce de Palmyre sur terre et sur eau », in J.-F. Salles (éd.), L’Arabie et ses mers bordières I. Itinéraires et voisinages. Séminaire de recherche 1985–1986, Lyon, MOM Éditions, 1988, pp. 163-172.

 1. Gros – M. Torelli, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, 1988, p.416.
 2. Segal, Town Planning and Architecture in Provincia Arabia, BARInt. Series 419, 1988.
 3. Sartre, La Syrie à l’époque hellénistique, in: J.-M. Dentzer – W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2, 1989, pp. 31.-44.

FOURDRIN J.-P., « La Frons scaenae du théâtre de Palmyre », Contribution française à l’archéologie syrienne 1969-1989. Damas, 1989, pp.171-174.

J.-P. Rey Coquais, La Syrie de Pompée à Diocletien: histoire politique et admisitrative, in: J.-M. Dentzer – W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2, 1989, p.45.

 1. Will, Les villes de la Syrie à l’époque hellénistique et romaine, in: J.-M. Dentzer-W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2, 1989, pp. 223.
 2. Teixidor, Sur quelques aspects de la vie religieuse dans la Syrie à l’époque hellénistique et romaine, in: J.-M. Dentzer- W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2, 1989, pp. 81-95.

J.-M. Dentzer, Le sanctuaire syrien, in J.-M. Dentzer -W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2, 1989, pp.297-322.

J.-Ch. Balty, Maison urbaine. 1. Palmyra, in: J.-M. Dentzer – W. Orthmann (Hgs.), Archéologie et histoire de la Syrie 2,1989. pp.407.

BOWERSOCK G. W., « Social and Economie History of Syria under the Roman Empire ». Archéologie et histoire de la Syrie, vol. II (éd. J.-M. Dentzer et W. Orthmann). 1989a, pp. 63-80.

Bounni, A., Palmyre et les Palmyréniens, in: Archéologie et Histoire de la Syrie, Band II: La Syrie de l’Époque Achéménide à l’Avènement de l’Islam (Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie, Band 1) Saarbrücken, 1989, pp. 251-266

GRAF D.F., Zenobia and the Arabs, in: The Eastern Frontier of the Roman Empire, FRENCH (D.H.), LIGHTFOOT (C.S.) éd., BAR IS 553.1 Oxford, 1989, pp. 143-167.

GAWLIKOWSKI M., « Les dieux de Palmyre », ANRWII, 18-4. 1990a, pp. 2605-2658.

GAWLIKOWSKI M., « Le “premier temple d’Allat” ». Resurrecting the Past. A Joint Tribute to Adnan Bounni (éd. P. Matthiae, M. Van Loon. H. Weiss). Istanbul, 1990b. pp.101-108.

AMELING W., « Koivov των Σιδωνίων », ZPE 81, 1990, pp.189-199.

BOUNNI A., 1990a. « Métiers et fonctions à Palmyre », Études et travaux XV (= Mélanges A. Sadurska), Varsovie. 1990a, pp. 77-86.

BOUNNI A., « Le sanctuaire de Nabû à Palmyre », Petra and the caravan cities (éd. F. Zayadine), 1990b, pp.157-169.

WILL E., « La maison d’éternité et les conceptions funéraires des Palmyréniens », Mélanges Pierre Lévêque 4, Besançon, 1990a, pp. 433-440.

WILL E., « Palmyre, la Venise des Sables », L’Histoire 137, 1990b, pp. 98-105.

 1. Sartre, Villes et cités de Syrie du Sud et du Transjordanie à l’époque hellénistique, in: O ellenismos sten Anatole, International meeting of History and Archaeology. Delphi 1986, 1991. p.429.

HERZIG H. et A. SCHMIDT-COLINET, « Two recently Discovered Latin Inscriptions from Palmyra », DaM 5, 1991, pp. 65-69.

 1. Mehl, The Seleucid cities in Syria: Development, Population, Constitution, in: O ellenismos sten Anatolhe, International meeting of History and Archaeology. Delphi 1986, 1991, p.99.

J.-Ch. Balty, L’urbanisme de la Tétrapolis Syrienne, O ellenismos sten Anatole, International meeting of History and Archaeology. Delphi 1986, 1991, p. 203.

BALTY J.-C., Curia Ordinis. Recherches d’architecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du monde romain. Académie royale de Belgique, mémoires de la classe des Beaux-Arts XV, 2, Bruxelles, 1991.

BRIQUEL-CHATONNET F., « Un petit autel votif palmyrénien », Semitica 40, 1991, pp. 83-87.

TEXIDOR J., « Remarques sur l’onomastique palmyrénienne ». SEL 8, 1991, pp. 213-223.

 1. Schmidt-Colinet et al., Das Tempelgrab Nr. 36 in Palmyra. Studien zur palmyrenischen Grabarchitektur und ihrer Ausstattung, DaF 4, 1992.

Will E., Les Palmyréniens. La Venise des sables (ier siècle avant – iiie siècle après J.-C.), Paris, Armand Colin, 1992.

CUSSINI E., « Two Palmyrene Aramaic Inscriptions in American Collections », Syria LXIX, 1992, pp. 423-429.

SALIBY N., « L’hypogée de Sasan fils de Mâlé à Palmyre. Mit einem bibliographischen Anhang von K. Parlasca ». DaM 6, 1992, pp. 267-292.

EQUINI SCHNEIDER E., Septimia Zenobia Sebaste, Studia Archaeologica 61, Rome, 1993.

As’AD Kh., « Bas-relief funéraire d’un prêtre ». Syrie. Mémoire et civilisation (catalogue de l’exposition). Paris. 1993, pp.194-195.

GAWLIKOWSKI M. et Kh. As’AD, « Le péage à Palmyre en 11 ap. J.-C. », Semitica 41-42, 1993, pp. 163-172.

DENTZER-FEYDY J. et J. TEIXIDOR, Les antiquités de Palmyre au musée du Louvre, Ed. de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1993.

 1. Cluzan et al. (Hgs.), Syrie. Mémoire et civilisation. Ausstellungskatalog Paris, 1993.

SWAIN S., « Greek into Palmyrene: Odenathus as “corrector totius Orientis ». ZPE 99, 1993و pp.157-164.

BOUNNI A., « Un nouveau bas-relief palmyrénien à Doura-Europos ». CRAI, 1994, pp.11-18.

GAWLIKOWSKI M., « Palmyra as a Trading Center », Iraq 56, 1994, pp. 27-33.

BOWERSOCK G. W., Studies on the Eastern Roman Empire. Bibliotheca Eruditorum 9, Goldbach. 1994.

DENTZER J.-M., « Khans ou casernes à Palmyre? A propos de structures visibles sur des photographies aériennes anciennes », Syria LXXI, 1994, pp. 45-112.

Teixidor J., « Palmyre hellénistique et romaine », Revue d’archéologie, no 1, 1994, p. 171-176.

PIERSIMONI P., « New Palmyrene Inscriptions: Onomastics and Prosopography ». AION 54/3. 1994a, pp. 298-316.

PIERSIMONI P., 1994b. « Who’s who at Palmyra ». OLP 25. 89-98.

TAKAYASU H. et TAKURA I. (éd.). Tombs A and C. Southeast Necropolis. Palmyra. Syria, Publication of Research Center for Silk Roadology 1, Nara, 1994.

SCHMIDT-COLINET A, et Kh. As’AD. « Kulturbegegnung im Grenzbereich ». Palmyra Kulturbegegnung im Grenzbereich. Antike Welt Sondernummer (éd. A. Schmidt-Colinet), 1995, pp. 28-53.

Schmidt-Colinet, A. (Hg.), Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbereich, in: Antike Welt Sondernummer 26, 1995.

PIERSIMONI P., 1995, « Compiling a Palmyrene Prosopography: Methodological Problems », ARAM 7, 251-260.

GAWLIKOWSKI M., « Les Arabes en Palmyrène », Présence arabe dans le Croissant fertile avant l’Hégire (éd.H. Lozachmeur), Paris, 1995, pp. 103-108.

FELLMANN R., « L’inscription d’un “optio princeps” au temple de Ba’alshamîn à Palmyre », La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine (éd. Y. Le Bohec), Paris, 1995, pp. 239-240.

AGGOULA B., « Arabie et Arabes en Mésopotamie (du IIIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle apr. J.-C.) », Présence arabe dans le Croissant fertile avant l’Hégire (éd. H. Lozachmeur), Paris, 1995, pp. 73-79.

DRIJVERS H. J. W., « Inscriptions from Allat’s Sanctuary », ARAM 7, 1995b, pp.109-119.

DRIJVERS H. J. W., « Greek and Aramaic in Palmyrene Inscriptions », Studia Aramaica, JSS Supplement 4 (éd. M. Gellner, J. Greenfield et M. Weitzman), Oxford, 1995a, pp. 31-42.

BRIQUEL-CHATONNET F., « Un cratère palmyrénien inscrit », ARAM 7, 1995a, pp.153-163.

BRIQUEL-CHATONNET F., « Palmyre, une cité pour les nomades ». Semitica 43-44, 1995b, pp.123-134.

BOUNNI A., « Vierzig Jahre syrischer Ausgrabungen in Palmyra ». Palmyra Kulturbegegnung im Grenzbereich, Antike Welt Sondernummer (éd. A. Schmidt-Colinet), 1995, pp.12-20.

PLOUG G., Catalogue of the Palmyrene Sculptures. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague. 1995.

SALIOU C. « Du portique à la rue à portiques. Les rues à colonnades de Palmyre dans le cadre de l’urbanisme romain impérial: originalité et conformisme ». Palmyra and the Silk Road, AAAS 42, Damas, 1996, pp. 319-330.

SANLAVILLE P. et M. TRABOULSI, « Palmyre et la steppe syrienne », Palmyra and the Silk Road. AAAS 42. Damas. 1996, pp. 29-41.

POTTER D. S., 1996, « Palmyra and Rome: Odaenathus’ Titulature and the Use of the Imperium Mains ». ZPE 1 13, 1996, pp. 271 -285.

MOLIST M., M.-C. CAUVIN et alii, « Apports du site d’Umm el-Tlel à la connaissance de la préhistoire en Syrie semi-désertique ». Palmyra and the Silk Road. AAAS 42, Damas, 1996, pp. 75-84.

Kowalski S.P., « Doubtful Christian Reutilization of the Baalshamîn Temple in Palmyra », Damaszener Mitteilungen, no 9, 1996, p. 217-226.

BALDUS H., « Uranius Antoninus of Emesa. A Roman Emperor from Palmyra’s Neighbouring-City and his Coinage », Palmyra and the Silk Road, AAAS 42, Damas, 1996, pp. 371-377.

S.P. Kowalski, Doubtful Christian reutilization of the Baalshamin temple in Palmyra, DaM 9, 1996, pp. 217-226.

GATIER P.-L., « Palmyre et Émèse ou Émèse sans Palmyre », Palmyra and the Silk Road. AAAS Al. Damas. 1996, pp. 431-436.

DUNANT C., « Une inscription palmyrénienne au Musée de Genève », Mélanges d’histoire ancienne et d’archéologie offerts à P. Collart (éd. P. Ducrey), Cahiers d’archéologie romande, Lausanne. 1996, pp.161-164.

DIRVEN L., « The Nature of the Trade between Palmyra and Dura-Europos ». ARAM 8. 1996, pp. 39-54.

AKAZAWA T., « A Reconstruction of the Middle Palaeolithic Cultural Ecology of the Douara Cave ». Palmyra and the Silk Road, AAAS 42. Damas, 1996, pp. 63-73.

BALTY J., « Composantes classiques et orientales dans les mosaïques de Palmyre », Palmyra and the Silk Road, AAAS 42, Damas, 1996, pp. 407-416.

BALTY J.-C, « Palmyre entre Orient et Occident: acculturation et résistances », Palmyra and the Silk Road. AAAS 42, Damas, 1996, 437-441.

GROS P., L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire 1. Les monuments publics, Paris, 1996.

DENTZER J.-M. et SAUPIN R., « L’espace urbain à Palmyre: remarques sur des photographies aériennes anciennes », Palmyra and the Silk Road, AAAS 42, 1996, pp. 297-318.

KLENGEL H., « Palmyra and International Trade in the Bronze Age », Palmyra and the Silk Road, AAAS 42, Damas, 1996, pp.159-163.

PARLASCA K., « Funde figürlicher Stuckdekorationen auf dem Gelände des Hotel Meridien in Palmyra », Palmyra and the Silk Road. AAAS 42. Damas, 1996, pp. 291 -296.

SARTRE M., « Palmyre. cité grecque ». Palmyra and the Silk Road. AAAS 42. Damas. 1996a, pp. 385-405.

Will E., « À propos de quelques inscriptions palmyréniennes: le cas de Septimius Vorod », Syria LXXIII. 1996, pp.109-115.

Pratscher, W., Das Pantheon von Palmyra, in: P.W. Haider / M. Hutter / S. Kreuzer (Hgg.), Religionsgeschichte Syriens, Stuttgart, 1996, pp. 217-227.

SARTRE-FAURIAT A., « Palmyre de la mort de Commode à Nicée (192-235 ap. J.-C.) ». L’Empire romain de la mort de Commode au Concile de Nicée (éd. Y. Le Bohec). Paris. 1997, pp. 251 -278.

TEIXIDOR J., « Nouvelles inscriptions palmyréniennes ». Semitica 47, 1997, pp.65-71.

PIETRZYKOWSKI M., Adyta Swiatyn Palmyrenskich (avec résumé en français, Les adytons des temple spalmyréniens, Forme et fonction, éd. M. Gawlikowski), Varsovie, 1997.

 1. Jäggi et al., The 1996 Brown University archaeological excavations at the Great Southern Temple at Petra, AAJ 41, 1997, pp.195-218.

GAWLIKOWSKI M, et Kh. As’AD, « Inscriptions de Palmyre nouvelles et revisitées ». Studia Palmyrenskie X. 1997. Pp. 23-38.

KOWALSKI S. P., « Late Roman Palmyra in Literature and Epigraphy », Studia Palmyrenskie 10, 1997, pp. 39-62.

KOTULA T., Aurélien et Zénobie. L’unité ou la division de l’empire? Acta Universitatis Wratislaviensis 1966, Wroclaw, 1997.

GAWLIKOWSKI M., « L’habitat à Palmyre de l’Antiquité au Moyen-Âge ». Les maisons dans la Syrie antique du IIIe millénaire aux débuts de l’Islam (éd. C. Castel. M. al-Maqdissi et F. Villeneuve). BAH CL. Beyrouth, 1997, pp. 161-166.

GAWLIKOWSKI M., « Du Hamana au Naos, le temple palmyrénien hellénisé ». TOPOI 7-2. 1997b. pp. 837-849.

CHRISTOL M., L’Empire romain du IIIe siècle: histoire politique de 192 (mort de Commode) à 325 (Concile de Nicée), Paris, 1997.

BARANSKI M., « Western Aqueduct in Palmyra ». Studia Palmyrenskie 10, 1997, pp. 7-17.

WILL E., « Les salles de banquets de Palmyre et d’autres lieux ». TOPOI 7-2. 1997, pp. 873-887.

DABROWA E., The Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus. Anliquilas Reihe 1. Abhandlungen zur alten Geschichte 45. Bonn, 1998.

Teixidor J., « Antiquités sémitiques: l’histoire de Palmyre », Annuaire du Collège de France, no 98, 1998, p. 713-736.

Kaizer T., « De Dea Syria et aliis diis deabusque: A Study of the Variety of Appearences of Gad in Aramaic Inscriptions and on Sculptures from the Near East in the First Three Centuries AD (part 2) », Orientalia Lovaniensia Periodica, no 29, 1998, p. 33-62.

Gawlikowski M. « Les sanctuaires du Proche-Orient romain dans la recherche récente », Topoi, no 8, 1998, p. 31-52.

YONJ. -B., « Notes sur une famille caravanière de Palmyre », Syria LXXV (Mélanges Will), 1998, pp.153-160.

DIRVEN L., The Palmyrenes of Dura-Europos. A Study of Religious Interaction in Roman Syria, Religions in the Graeco-Roman World 138, Leyde, 1999.

 1. Fortin (Hg.), Syrien. Wiege der Kultur. Ausstellungskatalog Québec-Basel, 1999.

YON J.-B., « La présence des notables dans l’espace péri-urbain à Palmyre ». Construction, reproduction et représentations des patriciats urbains de l’Antiquité au XXe siècle (actes du colloque de Tours septembre 1998), Centre d’histoire de la ville moderne et contemporaine. Tours, 1999, pp. 387-400.

Dunant, C., Stucky, R. A., Le Sanctuaire de Baalshamin à Palmyre. Vol. IV. Skulpturen / sculptures. – Basel Rome: Schwalbe: Institut suisse de Rome, 2000.

Collart P et auteurs divers, Le sanctuaire de Baalshamin à Palmyre, 7 vol., Rome, 1969-2000.

Degeorge G. Palmyre. Métropole caravanière. Paris, 2001.

HARTMANN (U.), Das palmyrenische Teilreich, Stuttgart, 2001.

Degeorge G, Palmyre, Imprimerie nationale, Paris, 2001.

As‘ad Kh, et Yon J-B, Inscriptions de Palmyre. Promenades épigraphiques dans la ville antique de Palmyre, Beyrouth, Ifpo, 2001.

YON J.-B., « Notables and Urbanism in Palmyra », Recent Research in Late Antique Urbanism (éd. L. Lavan). JRA Suppl. 42, Portsmouth, 2001, pp.173-181.

Yon J-B, Les Notables de Palmyre, Beyrouth, Ifpo, 2002.

Bernard Simiot, Moi, Zénobie, reine de Palmyre, Seuil, 2002, p. 376.

Yon J.-B., Les Notables de Palmyre, Beyrouth, Institut français d’archéologie du Proche-Orient, 2002.

Kaizer T., The Religious Life of Palmyra: A Study of the Social Patterns of Worship in the Roman Period, Stuttgart, F. Steiner, 2002.

Myriam Antaki, Souviens-toi de Palmyre, Grasset, 2003.

Cussini, E., A Journey to Palmyra: collected essays to remember Delbert R. Hillers. – Leiden Boston: E. J. Brill, 2005.

Schmidt-Colinet, A. (Hg.), Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbereich (Sonderheft Antike Welt / Zaberns Bildbände zur Archäologie), Mainz, 2005.

Edwell P. Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman control. London, 2007.

Gawlikowski, M., “Palmyra on the Euphrates”. – In: Mediterraneo antico: economie società culture, Anno 10, Fasc. 1-2, pp. 129-136. – Publication 2007.

Annie Sartre-F et Maurice S, Palmyre, la cité des caravanes, Paris, Gallimard Découvertes, 2008.

Southern, P. Empress Zenobia: Palmyra’s Rebel Queen. London, 2008.

Fourdrin J.-P., « Le front de scène du théâtre de Palmyre », in J.-C. Moretti, Fronts de scène et lieux de culte dans le théâtre antique, Lyon, MOM Éditions, 2009, pp. 189-233.

Raphaël Toriel, J’ai le cœur à Palmyre, Beyrouth, les Éd. de la Revue Phénicienne, 2010.

Hammad, M.; avant-propos Dentzer, J.-M. Palmyre, transformations urbaines: développement d’une ville antique de la marge aride syrienne. – Paris: P. Geuthner, 2010.

Bru H., Le Pouvoir impérial dans les provinces syriennes. Représentations et célébrations d’Auguste à Constantin, Leyde, Brill, 2011.

Genequand D., Les Élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-Orient, Beyrouth, Institut français d’archéologie du Proche-Orient, 2012.

Morandi Bonacossi D., Iamoni M., « The Early History of the Western Palmyra Desert Region. The Change in the Settlement Patterns and the Adaptation of Subsistence Strategies to Encroaching Aridity: A First Assessment of the Desert-Kite and Tumulus Cultural Horizons », Syria, no 89, 2012, p. 31-58.

Grassi M.-T., al-As’ad W., « Pal.M.A.I.S. Recherches et fouilles d’une nouvelle Mission conjointe syro-italienne dans le quartier sud-ouest de Palmyre », in M. Gawlikowski, G. Majcherek (éd.), Studia Palmyrenskie XII. Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra, Varsovie, Polish Center of Mediterranean Archaeology, 2013, p. 115-128.

Maurice S, et Annie S, -Fauriat, Zénobie: de Palmyre à Rome, Paris, Perrin, 2014, p. 348.

Balty J., Les Mosaïques des maisons de Palmyre, Beyrouth, Institut français d’archéologie du Proche-Orient, 2014.

 A.B Daniel (préface de Jack Lang), Reine de Palmyre, XO Éditions, 2016.

Intagliata E., « The Post-Roman Occupation of the Northern Courtyard of the Sanctuary of Baalshamîn in Palmyra. A Reassessment of the Evidence Based on the Document in the Fonds d’Archives Paul Collart, université de Lausanne », Zeitschrift für Orient-Archäologie, no 9, 2016, p. 180-199.

Wielgosz-Rondolino D., « Orient et Occident unis par enchantement dans la pierre sculptée. La sculpture figurative de Palmyre », in M. Al-Maqdissi, E. Ishaq (éd.), La Syrie et le désastre archéologique du Proche-Orient. Palmyre citée martyre, Beyrouth, Beiteddine Art Festival, 2016, p. 65-82.

Sartre A., Sartre M., Palmyre. Vérités et légendes, Paris, Perrin, 2016.

Delplace C., Palmyre. Histoire et archéologie d’une cité caravanière à la croisée des cultures, Paris, CNRS, 2017.

Al-Maqdissi M., Ishaq E., « The First Occupation of Palmyra: Soundings in the Sanctuary of Bel and Tell ez-Zor », in J. Aruz (éd.), Palmyra: Mirage in the Desert, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2017, p. 40-65.

Delplace C., Dentzer-Feydy J., « Topographie cultuelle et urbanisation à Palmyre », in P. Ducrey, P. Gros, M. Zink (éd.), Les Archives au secours des temples détruits de Palmyre, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2017, 73–92.

Al-Maqdissi M., Ishaq E., « Notes d’archéologie levantine LXII. Une statuette des ancêtres à Palmyre (Syrie), datée du IIe millénaire av. J.-C. (archives R. du Mesnil du Buisson) », Paléorient, no 44, 2018, p. 155-162.

Intagliata E., Palmyra after Zenobia (273-750). An Archaeological and Historical Reappraisal, Oxford et Philadelphie, Oxbow Books, 2018.

 سنمار سورية الاخباري – خاص

 

 

التصنيفات: _آخر الأخبار,_سلايد,الحضارة السورية